Afscheidsdiensten

Het elegante en spirituele karakter van deze kapel draagt in het bijzonder bij aan een respectvol afscheid. Door aandacht te schenken aan respect en persoonlijke ruimte, zonder de druk van tijd, ontstaat een unieke afscheidssfeer, zelfs zonder een religieuze achtergrond.

WOrdt u ook vriend van de Kruisherenkapel?

U steunt hiermee de stichting Kruisherenkapel en daarmee kunnen we zorgen voor het onderhoud van onze prachtige kapel! 

Gebruik onderstaande QR-CODE 
of bezoek onze “vrienden” pagina.